Thị trường thép trong nước ngày 18/12/2020

Bảng giá thép ngày 18/12: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam

Bảng giá thép ngày 18/12: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam

Nguồn tin: PetroTimes
Copyright © 2020. Đầu tư Thanh Hà